KEHOP-2.2.1-15-2015-00019

A projekt címe:  Jánosháza és térsége szennyvíztisztításának fejlesztése és csatornázásának kiépítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00019

A támogatás összege: 1 216 028 794 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 88,112118071 %

A projekt kezdetének dátuma: 2015. november 23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Jánosháza Város Önkormányzata

Székhely: 9548 Nemeskeresztúr, Kossuth u. 71.

 

Duka Község Önkormányzata

Székhely: 9556 Duka, Kossuth utca 94.

 

Karakó Község Önkormányzata

Székhely: 9547 Karakó, Rákóczi utca 5.

 

Kissomlyó Község Önkormányzata

Székhely: 9555 Kissomlyó, Kossuth utca 100.

 

Kemenespálfa Község Önkormányzata

Székhely: 9544 Kemenespálfa, Damjanich utca 1.

 

Nemeskeresztúr Község Önkormányzata

Székhely: 9548 Nemeskeresztúr, Kossuth utca 71.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Jánosháza, Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó és Nemeskeresztúr települések közigazgatási területe. Jánosháza központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5.sz. táblázatában szerepel, Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó és Nemeskeresztúr települések csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át.