KEHOP-2.2.1-15-2015-00020

A projekt címe: Gávavencsellő Község szennyvízcsatornázása (II. ütem) és szennyvíztisztító telep létesítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00020

A támogatás összege: 980.690.634 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 83,337353%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.08.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 1

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Gávavencsellő település közigazgatási területe. A Gávavencsellő központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, Gávavencsellő település csatornahálózat bővítése (CS) és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) fejlesztési feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Gávavencsellő Község szennyvízcsatornázása (II. ütem) és szennyvíztisztító telep létesítése