KEHOP-2.2.1-15-2015-00021

A projekt címe: A Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00021

A támogatás összege: 739 862 732 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,042494

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23. 

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Martonvásár Város Önkormányzata 

Címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

Gyúró Község Önkormányzata

Címe: 2464 Gyúró, Rákóczi F. u. 49.

 

Tordas Község Önkormányzata

Címe: 2463 Tordas, Szabadság utca 87.

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat

Címe: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Ráckeresztúr, Gyúró, Martonvásár és Tordas települések közigazgatási területe. A Ráckeresztúr központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, Martonvásár és Tordas települések csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projekt tervezett tartalma a Martonvásári agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek rendszerbe történő becsatolása.