KEHOP-2.2.1-15-2015-00022

A projekt címe:  Kartal-Verseg községek szennyvíztisztító telepének fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00022

A támogatás összege: 556 027 392 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  94,99 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Kartal Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 2173 Kartal, Baross u. 103.

 

Verseg Község Önkormányzata

Székhely: 2174 Verseg, Templom tér 12.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kartal és Verseg települések közigazgatási területe.

A Verseg központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A jelenlegi tavas rendszerű tisztítómű nem felel meg az elvárásoknak, ezért szükséges a beruházás megvalósítása.