KEHOP-2.2.1-15-2015-00023

A projekt címe: Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00023

A támogatás összege: 418 430 350 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Őcsény Község Önkormányzata

Címe: 7143 Őcsény, Fő utca 35.

 

Decs Nagyközség Önkormányzata

Címe: 7144 Decs, Fő utca 23.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Őcsény és Decs települések közigazgatási területe.

A Decs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.