KEHOP-2.2.1-15-2015-00024

A projekt címe: Solt szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00024

A támogatás összege: 567 044 289 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,982300

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Solt Város Önkormányzata

Címe: 6320 Solt, Béke tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Solt település közigazgatási területe.

A Solt központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projekt tervezett tartalma a Solti szennyvíztisztító telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével.