KEHOP-2.2.1-15-2015-00025

A projekt címe: Szennyvíztisztító telep létesítés és szennyvízcsatorna hálózat kiépítése Nagyrábén

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00025

A támogatás összege: 1 321 267 252 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,069241%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23. 

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Nagyrábé település közigazgatási területe.

A Nagyrábé központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a csatornahálózat bővítése (CS) és új szennyvíztisztító telep építése (ÚT) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

 

Meglévő állapot: 

Jelenleg a településen a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás nincs megoldva, a szennyvíz szippantásos technológiával kerül elszállításra. Emésztőgödrökben történik a szennyvíz gyűjtése, innen részben a szennyvíz elszikkad, részben szippantókocsikkal kerül ürítésre és a berettyóújfalui szennyvíztelepre elszállításra.

A képződő szennyvíz jelentős része az emésztőgödrökből elszivárog a talajba, mivel a régi emésztőgödrök nem szigeteltek, így szennyezve az első vízadó réteget, a talajvizet. A kutakba is feltételezhetően bekötések történtek, ami további jelentős környezetvédelmi kockázatot jelent. Nagyrábé településen jelenleg nincs csatornahálózat, a keletkező szennyvíz szennyvíztárolókban kerül összegyűjtésre, ahol részben elszikkad, a zárt tárolókat szippantó kocsival ürítik és elszállítják.

 

Tervezett állapot:

A szennyvíztelep önkormányzati területen épül meg, a település egyik távoli pontjában. 

A település belterületén kiépül a csatornahálózat.