KEHOP-2.2.1-15-2015-00027

A projekt címe: Szennyvízhálózat és tisztítómű építése Prügy és Taktakenéz településeken

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00027

A támogatás összege: 1 448 907 335 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  92,757116 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Prügy Községi Önkormányzat

Székhely: 3925 Prügy, Kossuth Lajos u. 3.

 

Taktakenéz Községi Önkormányzat

Székhely: 3924 Taktakenéz, Béke u. 9.

  

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helyszíne Prügy és Taktakenéz települések közigazgatási területe. A Prügy központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 5.sz. táblázatában szerepel, a települések csatornahálózatának bővítése és új szennyvíztisztító telep fejlesztése  feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózat rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. A megvalósítandó projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft valamint Prügy és Taktakenéz települések önkormányzatai.