KEHOP-2.2.1-15-2015-00028

A projekt címe: Hajdúhadház és Téglás települések szennyvíztisztító telepének rekonstrukciója és csatornahálózatának bővítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00028

A támogatás összege: 1 018 891 275 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  91,849071 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. december 06.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

 

Téglás Város Önkormányzata

Székhely: 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A Hajdúhadház központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 2.sz. tábázatában szerepel, a település csatornahálózat

bővítése és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi. Az elszámolható csatornahálózat rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. A megvalósítandó projekt kedvezményezettjei az NFP Nonprofit Kft valamint Hajdúhadház és Téglás városok önkormányzatai.