KEHOP-2.2.1-15-2015-00029

A projekt címe: Pincehely település szennyvízhálózatának kiépítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00029

A támogatás összege: 1 562 621 793 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,624751 %

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.21

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Pincehely Nagyközség Önkormányzata

7084 Pincehely Kossuth L. u. 81.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pincehely Község közigazgatási területe. A Pincehely központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és az OVF 128-9/2015 hivatkozási számú levelében kiegészítés szerepel, mely alapján, a település új szennyvíztelep építése (ÚT) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.