KEHOP-2.2.1-15-2015-00030

A projekt címe: Szamosszeg - Nagydobos - Nyírparasznya települések szennyvíztisztító telepének bővítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00030

A támogatás összege: 263 239 709,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,999462%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.december 17.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Szamosszeg Község Önkormányzata 

Címe: 4824 Szamosszeg, Bercsényi u. 6.  

Nagydobos Község Önkormányzata 

Címe: 4823 Nagydobos, Fő út 29.  

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Címe: 4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A szennyvíztisztító telep Szamosszeg mellett a Kraszna folyó K-i oldalán a 0177/49 hrsz.-ú területen található. Szakaszos betáplálású SBR szennyvíztisztító rendszer, mely aktív eleveniszapos, oxigén emésztési sebesség követésén alapuló biológiai folyamat, valamint időciklus alapján vezérelt tisztító berendezés.

A jelenlegi telep kapacitása: 200 m3/d + 40 m3/d folyékony hulladék

A hálózatra való rákötés viszont nem teljes, tehát hiába van biztosítva mindhárom település teljes csatornázása. Ennek feltétele a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése. A meglévő 240 m3/d (ebből 40 m3/d a települési folyékony hulladék) kapacitású telep 500 m3/d kapacitásúra való bővítése megoldaná azt a problémát, hogy a hálózattal ellátott ingatlanok egésze rácsatlakozhasson a hálózatra.

A szennyvizet a nem rákötött lakosok szikkasztókban helyezik el, így az a talajvizet jelentősen szennyezi, mely problémát okoz mind környezetvédelmi, mind környezetegészségügyi szempontból.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a jelenlegi 240 m3/d kapacitásról 500 m3/d kapacitásra van tervezve.

A szennyvíz nyomott vezetéken keresztül érkezik a tisztító üzem területére. Kis mennyiségben szippantott települési hulladék is érkezik a szennyvíztisztító üzem iszapsűrítő aknájába, ami jelenleg TFH fogadását is biztosítja. Jelenleg az iszapsűrítőről a

csurgalékvízek a kiegyenlítő medencébe kerülnek. A fejlesztés során a meglévő iszapsűrítő csak TFH fogadására fog szolgálni, és a szennyvíz a kézi tisztítású rács után, a gépi tisztítású rácsra is felkerül.

A tisztítást alacsony terhelésű, biológiai N- és P- eltávolításra képes többlépcsős eleveniszapos biológiai tisztítómű végzi. A biológiai tisztítás és fázis szétválasztás kiegészül mechanikai fokozattal, iszapvíztelenítő gépészettel és biztosított a vegyszeres fertőtlenítés lehetősége is.