KEHOP-2.2.1-15-2015-00031

A projekt címe:  Vásárosnamény-Gergelyiugornya szennyvíztisztító telep és Jánd szennyvízelvezető hálózat építése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.1-15-2015-00031

A támogatás összege: 881 497 708 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  94,83 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron út 1.

 

Jánd Község Önkormányzata

Székhely: 4841 Jánd, Tisza u. 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Vásárosnamény és Jánd települések közigazgatási területe. 

A Vásárosnamény központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a települések csatornahálózat bővítése (CS), szállítóvezeték építése (SZ) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintettek.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.