KEHOP-2.2.1-15-2015-00032

A projekt címe: Tunyogmatolcs és térsége csatornamű építés II. ütem

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00032

A támogatás összege: 1 532 937 985  Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,08 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

Székhely: 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.

Győrtelek Község Önkormányzata

Székhely: 4752 Győrtelek, Kossuth u. 47.

Géberjén Község Önkormányzata

Székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond útca 30/A.

Fülpösdaróc Község Önkormányzata

Székhely: 4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Tunyogmatolcs, Győrtelek és Géberjén települések közigazgatási területe. 

A Tunyogmatolcs központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a települések csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintettek.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A támogatási kérelemnek, megfelelve a 25/2002. (II.27.) korm. rendelet szerinti agglomerációs lehatárolásnak és fejlesztési kötelezettségeknek, nem tárgya Fülpösdaróc település esetében a részvétel a projektben. A konzorciumi megállapodásban szerepel a település, mert az OVF-nél kérvényezte a Rendelet felülvizsgálatát, amelyre választ nem kapott, ezért jelenleg nem kizárható, hogy a konzultációs időszakban az irányító hatósággal együtt újra megvizsgálható lesz az eredetileg is megtervezett tartalom későbbi megvalósítása.