KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

A projekt címe: Létavértes szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

A támogatás összege: 2.913.275.883 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 92,332121%

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Létavértes Városi Önkormányzat

Címe: 4281 Létavértes Kossuth u. 4.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Létavértes település közigazgatási területe. A Létavértes központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett.  A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.  A projekt célja a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep bővítése, valamint a telep korszerűsítése.