KEHOP-2.2.2-15-2015-00002

A projekt címe: Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Polgáron

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00002

A támogatás összege: 1.128.617.099 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,895136 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Polgár Város Önkormányzata

Címe: 4090 Polgár Barankovics tér 5.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Polgár település közigazgatási területe. A Polgár központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és Polgár település esetében a csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projekt tárgya a szennyvízcsatorna hálózat bővítése.