KEHOP-2.2.2-15-2015-00005

A projekt címe: Csömöri szennyvíztisztító telep fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00005

A támogatás összege: 506 937 979 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt célja Csömör Nagyközség belterületén a szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer fejlesztése, illetve a szennyvizek tisztítása kapcsán a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító korszerűsítése.

A település jelenleg rendelkezik kiépített közműves szennyvízelvezetéssel és eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító művel.

A település csatornázottsága megfelelő, a gyűjtőhálózat kiépített a település gazdaságosan ellátható területein, de a lakosság részéről a szennyvízcsatorna rákötés teljes körűen még nem történt meg.

Jelenleg, a Csömör szennyvízelvezetési agglomeráció meglévő szennyvíztisztító telepének  tisztítási technológiája, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében, nem képes teljesíteni a hatósági előírásokat. A technológia elsősorban az összes nitrogén és összes lebegőanyag tartalom tekintetében nem tudja biztosítani az előírt határértékeket.

A nem megfelelő telepi működés, tisztított szennyvíz nem megfelelő minősége indokolják a jelenlegi telep technológiai korszerűsítését, kapacitásának felülvizsgálatát, a megvalósítani kívánt beruházás lehetővé teszi majd a beérkező szennyvizek határértékre történő tisztítását.

Amennyiben a Csömöri szennyvíztisztító telep fejlesztése megvalósul, akkor a telep minden körülmények között megfelelő elfolyó víz minőséget produkál Csömöri patakba, ezzel szolgálva a befogadó vízminőségének védelmét.