KEHOP-2.2.2-15-2015-00008

A projekt címe: Battonya Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00008

A támogatás összege: 4 555 933 255 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 90,255400

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Battonya Város Önkormányzata

Címe: 5830 Battonya, Fő u. 91.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és új szennyvíztisztító építése, a régi tisztító bizonyos műtárgyainak felhasználásával.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Battonya Város közigazgatási területe.

A Battonya központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.