KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

A projekt címe: Előkészítő projekt megvalósítása Dunapataj Nagyközség közösségi szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldásra

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00010

A támogatás összege: 2 422 500 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 87,484100

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata

Címe: 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20.

 

Harta Nagyközség Önkormányzata

Címe: 6326 Harta, Templom u. 68.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A közös projekt a következő megvalósítási egységeket tartalmazza:

1. Dunapataji gravitációs gyűjtő csatornahálózat megépítése

2. Új Dunapataj-Hartai telep megépítése

3. Sodorvonali bevezetés felújítása

4. A jelenleg működő Hartai telep funkcióváltó átalakítása komposztálóvá

5. A hartai átemelők rekonstrukciója

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunapataj Nagyközség és Harta Nagyközség közigazgatási területe.

A Dunapataj és Harta központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és az OVF BM/14974-3/2015 iktatószámú levele, valamint a jóváhagyott és előkészített terveik szerint, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.