KEHOP-2.2.2-15-2015-00011

A projekt címe: Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00011

A támogatás összege: 1 879 280 149,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,614000%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 135. 

  

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt célja Törökszentmiklós város eddig nem csatornázott részeinek bekapcsolása a meglevő szennyvíz elvezetési rendszerbe, valamint a városhoz tartozó három településrész – Óballa, Surjány és Szakállas – közül Óballa és Surjány szennyvíz elveztetésének megoldása. Ugyancsak a projekt része a két településrész szennyvíztisztításának megoldása, illetve a város szennyvíztisztító telepén az iszapkezelés átalakítása, korszerűsítése. 

A három településrész (Óballa, Surjány és Szakállas) csatornázásával összegyűjtésre kerülő szennyvizeknek a Törökszentmiklósi szennyvíztisztító telepre történő szállítása hosszú nyomócsővel lenne lehetséges. A víz utaztatási ideje a kis vízmennyiségek miatt meghaladná a 24 órát is. Ez a víz minőségének jelentős romlásával járna. További probléma, hogy a vezeték lehetséges nyomvonalain nincs megfelelő Önkormányzati tulajdonú terület. Ugyancsak nagy nehézséggel járna a területvásárlás – kisajátítás. 

Ezért a településrészeken helyi, kis szennyvíztisztítók telepítése a kitűzött cél. A kis vízmennyiségekhez és csatlakozási számokra megfelelő és engedélyezett moduláris felépítésű kisberendezések állnak rendelkezésre, amelyek olyan osztott nagyságban telepíthetők amelyek megfelelő terhelést tudnak biztosítani a kis vízmennyiségek és a szakaszosan növekedő terhelések esetén is.