KEHOP-2.2.2-15-2015-00012

A projekt címe: Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00012

A támogatás összege: 3 258 129 978 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,513700

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Madaras Község Önkormányzata

Címe: 6456 Madaras, Báthori István utca 1.

 

Katymár Községi Önkormányzat

Címe: 6455 Katymár, Szent István király utca 27.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Madaras Község és Katymár Község közigazgatási területe.

A Madaras és Katymár központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és az OVF BM/14974-3/2015 iktatószámú levele és a jóváhagyott előkészített tervek alapján, a település új szennyvíztelep építése (ÚT), csatornahálózat bővítése (CS) és szállítóvezeték építése (SZ) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.