KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

A projekt címe: Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep építése Jászkarajenő településen

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00013

A támogatás összege: 1 249 652 560,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 91,003902%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Jászkarajenő Község Önkormányzata

Címe: 2746 Jászkarajenő, Rákóczi utca 16.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Jászkarajenőn jelenleg nincs szennyvízcsatorna hálózat, illetve szennyvíztisztító telep. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat 3 öblözetre tagolható. A tervezett csatornahálózat gravitációs és nyomott szakaszokat tartalmaz. Az öblözeteken belüli gravitációs csatornák 1-1-1 db öblözeti szennyvíz átemelőhöz csatlakoznak, ahonnan a beépített szennyvíz szivattyúk nyomóvezetéken keresztül juttatják a szennyvizet a főgyűjtő csatornába, illetve a szennyvíztisztító telepre.

A létesülő szennyvízcsatorna rendszer teljes mértékben új hálózat kialakítását jelenti. A rendelkezésre álló geodéziai adatok alapján lett kijelölve az átemelők helye, valamint a szükséges nyomócsőhosszak.

A tervezett szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 2 200 LEÉ, hidraulikai kapacitása

220 m3/d.