KEHOP-2.2.2-15-2015-00015

A projekt címe: Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00015

A támogatás összege: 522 500 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Címe: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Pusztaszabolcs belterülete 100 %-ban csatorna hálózattal lefedett. A rendszeren a rákötési arány 85,5%. 

A települési szennyvíztisztító telepet 1995-ben adták át. A jelenlegi telep annyira leamortizálódott, hogy minden körülmények között új telep építésére lesz szükség, amely a jelenleginél nagyobb kapacitású, hiszen a jelenlegi műtárgy térfogatok sem megfelelőek. 

A projekt célja a környezet védelme az EU szennyvízelvezetési és tisztítási irányelveinek megvalósítása, tekintettel a Nemzeti Környezetvédelmi Programban is megfogalmazott célokra. Továbbá a beruházás célja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme az egyéb szennyező források felszámolása, illetve hosszútávon a vízbázisokból kinyerhető víz minőségének megőrzése. A környezet védelme mellett a szennyvízelvezetési és – kezelési projektek az alapszükségletek biztosításával, a szükséges infrastruktúra megteremtésével hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági fejlődéshez. A célok elérését Pusztaszabolcs település egy új szennyvíztelep építésével kívánja megvalósítani. 

A település jelenleg rendelkezik kiépített közműves szennyvízelvezetéssel és eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító művel. A település csatornázottsága megfelelő, a gyűjtőhálózat kiépített a település gazdaságosan ellátható területein, de a lakosság részéről a szennyvízcsatorna rákötés teljes körűen még nem történt meg.

Az eredeti technológia nagy része fel lesz hagyva és mellé egy új telep épül. A telepre érkező nyers szennyvíz egy indukciós mennyiségmérőn keresztül haladva a jut a technológiai épületben elhelyezett kombinál gépi rács, homokfogó és zsírfogó berendezésre. 

A projekt Kedvezményezettje Pusztaszabolcs Város  Önkormányzata és az NFP Nonprofit Kft által alkotott konzorcium.