KEHOP-2.2.2-15-2015-00017

A projekt címe: Fehérgyarmat Város szennyvíztisztítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00017

A támogatás összege: 426.906.306 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,994728%

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata

Címe: 4900 Fehérgyarmat Kiss Ernő U. 2.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Fehérgyarmat település közigazgatási területe. A Fehérgyarmat központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.