KEHOP-2.2.2-15-2015-00019

A projekt címe: Bokod község szennyvíz elhelyezése és Bokod Község szennyvízelvezetése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00019

A támogatás összege: 260.350.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95%

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bokod Község Önkormányzata

Címe: 2855 Bokod, Hősök tere 6.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Szállítóvezeték építése Bokod és Oroszlány között. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bokod Község közigazgatási területe. A Bokod központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 6. sz. táblázatában szerepel és az OVF BM/8571-2/2015 „A bokodi szennyvízelvezetési agglomeráció csatlakozási kérelme” tárgyú levele, valamint az NFM KKF/18158-1/2015-NFM „ Bokod község szennyvízelvezetése” tárgyú levele szerint, a település szállítóvezeték építése (SZ) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.