KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

A projekt címe: Tiszabura község szennyvízelvezetése és tisztítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00020

A támogatás összege: 1 947 310 000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,702575%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tiszabura Községi Önkormányzat

Címe: 5235 Tiszabura, Kossuth út 52.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Tiszaburán jelenleg nincs szennyvízelvezető hálózat. 

A szennyvízelvezető hálózat gravitációs rendszerű lesz Tiszaburán és Pusztataskonyban egyaránt. Tiszaburán tekintettel arra, hogy vannak mélyen fekvő településrészek ahonnan ésszerű fektetési mélységű gravitációs csatornával nem lehet elvezetni a szennyvizet, ezért 4 db. közbenső átemelő létesítésével van tervezve az elvezető hálózat. 

Mindkét településrész szélén szennyvíz végátemelő létesül, ahonnan nyomócsövön jut el a szennyvíz a tisztító telepre. A Tiszaburai nyersvíz nyomócső a 3216-os közút D-i oldalán van vezetve, a Pusztataskonyi nyers szennyvíznyomócső pedig önkormányzati földút alatt halad. Ez a nyomócső keresztezi a Nagykunsági árvízszint csökkentő tározó vízbeeresztő-lecsapoló csatornáját meder alatti átvezetéssel.

A tisztítótelep a két településrész közötti külterületen létesül a 3216-os közút védőtávolságán kívül. 

Szennyvíztisztító telepen folyamatos üzemű, mesterséges, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító létesül kombinált műtárgyban. A szennyvíziszap sűrítést és gépi víztelenítést követően elszállításra, komposztálásra kerül. A tisztítótelepen elektromos energia ellátás épül ki, ivóvízellátás épül ki és bekötő út létesül a 3216-os útról leágazva. 

A tisztított szennyvíz nyomócsövön keresztül lesz elvezetve a befogadóba, amely a Tisza folyó.