KEHOP-2.2.2-15-2015-00021

A projekt címe: Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00021

A támogatás összege: 827.999.502 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95%

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata

Címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53

 

Tát Város Önkormányzat

Címe: Tát, Kossuth Lajos utca 15.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Tát és Tokod település közigazgatási területe. A Tát központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.