KEHOP-2.2.2-15-2015-00022

A projekt címe:  Arló Nagyközség szennyvízcsatornázás és tisztítás

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00022

A támogatás összege: 1 413 074 811 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  93,385285 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 1.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Arló Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 3663 Arló, Ady Endre út 162.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Arló település közigazgatási területe.

Az Arló központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.