KEHOP-2.2.2-15-2015-00023

A projekt címe: Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése Mikepércsen

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00023

A támogatás összege: 389.503.167 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 83,62761%

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Mikepércs Községi Önkormányzat

Címe: 4271 Mikepércs Kossuth u. 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mikepércs település közigazgatási területe. A Debrecen központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, ezen belül Mikepércs település csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.