KEHOP-2.2.2-15-2015-00024

A projekt címe: Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00024

A támogatás összege: 768 289 589 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95

A projekt kezdetének dátuma: 2015.11.23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bátaszék Város Önkormányzata

Címe: 7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.

 

Báta Község Önkormányzata

Címe: 7149 Báta, Fő utca 147.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bátaszék Város és Báta Község közigazgatási területe.

A B Bátaszék és Báta központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.