KEHOP-2.2.2-15-2015-00027

A projekt címe: Tarpa Nagyközség szennyvíztisztításának és bővítésének korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2.-15-2015-00027

A támogatás összege: 470.813.160 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.01.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

Tarpa Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4921 Tarpa, Kossuth u. 23. 

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Tarpa Nagyközségben a szennyvízcsatorna hálózat I. üteme és a szennyvíztisztító telep 1993. évben lett üzembe helyezve. A szennyvízcsatorna hálózat II. és III. ütemének kivitelezésére 1997 és 1999 évek között került sor. Ezzel a szennyvízcsatorna hálózattal való lefedettség mértéke elérte a 100 %-ot.

Jelenleg csak azok az ingatlanok nincsenek ellátva szennyvízcsatorna hálózattal, amelyek már a szennyvízközmű kiépítését követően kerültek megépítésre.

A működő szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása a településen keletkező szennyvizek fogadására nem elegendő. Jelenlegi hidraulikai kapacitása 100 m3/d, ezzel szemben a településen - naponta megközelítőleg 200 m3 szennyvíz keletkezik. Ekkora mennyiség fogadására nem áll rendelkezésre elegendő tisztítási kapacitás. Ezen felül a telep tisztítási hatásfoka sem kielégítő.

Az Önkormányzat a derogációs kötelezettségét csak egy megfelelő hidraulikai és tisztítási kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telep megépítésével és üzembe helyezésével fogja tudni teljesíteni. Megfelelő eszköz csak ezt követően fog rendelkezésére állni ahhoz, hogy a településen a szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozó ingatlanok aránya elérje a 100 % -os mértéket. 

Megoldandó feladat továbbá a tisztított szennyvíznek közvetlenül a Tisza folyóba történő bevezetése, mivel jelenleg a tisztított víz elsődleges befogadója a 0138/35 hrsz- ú önkormányzati tulajdonú vízelvezető árok, majd másodlagos befogadója a Tisza folyó.