KEHOP-2.2.2-15-2015-00028

A projekt címe: Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00028

A támogatás összege: 2 130 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,122604%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.21

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Kunmadaras Nagyközség  Önkormányzata

Címe: 5412 Kunmadaras Kossuth tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kunmadaras település közigazgatási területe. A Kunmadaras központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Kunmadarason jelenleg a lakóingatlanok kb. 8 %-a ellátott csatornahálózattal. A szennyvíztisztító telep az elmúlt években folyamatosan bírsággal sújtott. A biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem képes hosszú távon és folyamatosan teljesíteni az előírásokat, ezért szükség van a telep kapacitásbővítésére, illetve a meglévő technológia korszerűsítésére. A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre a befogadó és az egyéb infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felújítás/átalakítás után felhasználhatóak.

 

Szennyvízcsatorna hálózat bővítés

A településen döntően gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat kiépítése tervezett, azokon a részeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki. A csatornahálózat nyomvonal vezetése a település domborzati adottságait jól használja ki – a település adottsága alkalmas a gravitációs csatornahálózat kiépítésére - mely a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényli, szemben például egy nyomás alatti rendszerrel, ahol minden házhoz egy kisszivattyú kerül elhelyezésre. A területi adottságok és az üzemeltetői vélemények sem indokolják nyomás alatti rendszer megépítését. Csak néhány helyen (döntően Tóalj utcában) a legindokoltabb esetben kerül sor házi átemelő alkalmazására. 

A meglévő szennyvízcsatorna hálózaton a megengedett rekonstrukciós összegkeretig felújítási munkák tervezettek.

 

Szennyvíztisztítás

A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre a befogadó és az egyéb infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felhasználhatóak, esetleg kisebb felújítások szükségesek.

Megmarad a végátemelőtől a szennyvíztisztító telepre vezető NÁ 200-as 2400 m nyomóvezeték.

A szennyvíztisztító telep tervezett maximális kapacitása 500 m3/d.