KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

A projekt címe: Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2.-15-2015-00029

A támogatás összege: 269.492.274 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,553053 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma:  2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4965 Kölcse, Dózsa György u. 65. 

  

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Kölcse községben 1998. évben készült el a szennyvíztisztító telep, majd 2005. évben megépült Kölcse, Sonkád, Fülesd községek szennyvízcsatorna hálózata. A csatornahálózat a településeken teljes lefedettséget biztosít, amíg a tisztító telepnek csak az első üteme épült meg.

Az üzemelés alatt a települések csatornába történt bekötése átlagosan 62 %, a szennyvíztisztító telep máris jelentősen túlterhelődött. A tisztító telepre jelenleg érkező szennyvíz mennyisége – az üzemeltető adatszolgáltatása alapján - átlagosan 160 m3/d, ami hidraulikailag, és szerves anyag mennyiség tekintetében is jelentős túlterhelést jelent.

A meglévő telep kapacitása 100 m3/nap, Csapadékos időben a szennyvízmennyiség 150-180 m3/d között változik. Ennek hatására a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfoka nem megfelelő. A túlterheltség jelentős veszélyt jelent a környezetre, mivel az összegyűjtött szennyvizek nem megfelelő tisztítás után koncentráltan terhelik a befogadókat. A tisztító telep a jelenlegi műszaki adottságai alapján nem tud megfelelni a vele szemben a befogadó szempontjából támasztott igényeknek. 

A tervezett műszaki rendszer bővítése a meglévő telekhatáron belül történne.

A technológia jellemzője: Kevertrendszerű – két párhuzamos anaerob-anoxikus-oxikus zónából és egy utóülepítőből álló – egyedi tervezésű, automatikus üzemirányítású teljes oxidációs eleven iszapos, mélylégbefúvásos technológia, gépi tisztítású ráccsal, biológiai és vegyszeres foszforeltávolítással, az iszap gépi víztelenítésével, a víztelenített iszapnak a Fehérgyarmati iszapkomposztáló telepre szállításával. A két párhuzamos reaktor biztonságosabb üzemet biztosít, és a műtárgykarbantartás esetén van párhuzamos üzemre lehetőség.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a jelenlegi 100 m3/d kapacitásról 260 m3/d kapacitásra van tervezve, úgy hogy a meglévő berendezések korszerűsítése is megtörténik.