KEHOP-2.2.2-15-2015-00030

A projekt címe: Túrricse község szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2.-15-2015-00030

A támogatás összege: 449.247.400 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,00 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04.

A projekt befejezésének dátuma:  2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Túrricse Község Önkormányzata

Címe: 4968  Túrricse, Rákóczi u. 5. 

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A szennyvízcsatorna hálózat teljes körűen ki van építve a településeken, Túrricse, Csaholc, Császló, Gacsály, Garbolc, Kishódos, Méhtelek, Nagyhódos, Rozsály,Tisztaberek, Vámosoroszi, Zajta)  de a telep meglévő kapacitása nem tesz lehetővé a további ingatlanok rácsatlakozását a hálózatra.

A településeken zömében gravitációs rendszerű csatornahálózat valósult meg, azonban Vámosoroszi, Gacsály, Kishódos és Nagyhódos településeken a kedvezőtlen terepadottságok miatt vegyes (gravitációs és kisnyomású) csatornarendszer épült. A településeken összegyűjtött szennyvizek végátemelők segítségével két irányból jutnak el a Túrricse mellett megépített szennyvíztisztító telepre.

A szennyvíztisztító telep kapacitása a jelenlegi 150 m3/d kapacitásról 660 m3/d kapacitásra van tervezve a projekt megvalósításával. A tervezett műszaki rendszer a meglévő telep helyén, annak kapacitásbővítésével valósulna meg.

A víztelenített iszapot Fehérgyarmatra szállítják, ahol komposztálásra kerül.