KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

A projekt címe: Bugyi Nagyközség Szennyvízhálózat és telep kialakítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031

A támogatás összege: 876 311 296,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,489927%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. december 21.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Címe: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

  

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bugyi Nagyközség közigazgatási területe. A Bugyi központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A projekt keretében valósul meg Bugyi-Felsővány, illetve Bugyi-Ürbőpuszta belterületi településrészek bekapcsolása a szennyvízhálózatba.