KEHOP-2.2.2-15-2015-00032

A projekt címe: Mándok Város szennyvízelvezetésének és –tisztításának bővítése, korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00032

A támogatás összege: 712 889 011

A támogatás mértéke (%-ban): 95%

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.21

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Mándok Város Önkormányzata

Címe: 4644 Mándok Ady E. u. 1.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Mándok Város közigazgatási területe. A Mándok központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A településen jelentős részén van kiépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, a projekt során megvalósításra kerül a jelenleg ellátatlan területek szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátása. A szennyvíztisztító telepen a keletkező szennyvíziszap gazdaságos elhelyezésére korszerű szennyvíziszap tároló, komposztáló kialakítása szükséges.