KEHOP-2.2.2-15-2015-00033

A projekt címe: Füzesabony Város szennyvízelvezetésének – és tisztításának bővítése, korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00033

A támogatás összege: 849 654 801 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.01.04

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Füzesabony Város Önkormányzata

3390 Füzesabony  Rákóczi út 48.

  

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Füzesabony város közigazgatási területe. A Füzesabony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Füzesabonyon elválasztott rendszerű gravitációs csatornahálózat üzemel. A város 90%-ban csatornahálózattal ellátott, ezért szükséges a szennyvízcsatorna hálózat bővítése és új bekötések kialakítása. A projekt része Pusztaszikszó településrész is, ahol jelenleg nincs szennyvízcsatorna hálózat. Az elmúlt évek folyamatos rákötései miatt a szennyvíztisztító telep terhelése már meghaladja a telep kapacitását, ezért szükségessé vált a telep bővítése. Szükséges egy korszerű, a legjobb elérhető technológiával kiépített, és a jelenlegi technológiához illeszkedő teleprész kialakítása, továbbá a szennyvíziszap elhelyezéséhez fedett depónia kialakítása is.