KEHOP-2.2.2-15-2015-00034

A projekt címe:  Bősárkány Nagyközség Szennyvízcsatornázásának Kiépítése, az Összegyűjtött Szennyvíz Bevezetése a Csornai Szennyvíztisztító Telepre, a Telep Fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00034

A támogatás összege: 1 594 881 816 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 93,385285 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 1.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Bősárkány Község Önkormányzata

Székhely: 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1.

Csorna Város Önkormányzata

Székhely: 9300 Csorna, Szent István tér 22.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Bősárkány Nagyközség szennyvízcsatornázásának kiépítése, az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a csornai szennyvíztisztító telepre, a telep fejlesztése.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bősárkány Község és Csorna Város közigazgatási területe.

A Bősárkány és Csorna központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.