KEHOP-2.2.2-15-2015-00036

A projekt címe:  Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00036

A támogatás összege: 2 065 261 578 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  94,88342 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. január 04.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Sárospatak Város Önkormányzata

Székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.   

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Sárospatak Város közigazgatási területe. A Sárospatak központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2.sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi. Az elszámolható csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. 

A város nagyobb része szennyvízelvezető hálózattal ellátott, a projekt keretein belül nagyrészt a meglévő csatornahálózatot kell bővíteni, másrészt a már meglévő rendszer rekonstrukcióját is el kell végezni. A meglévő szennyvíztisztító telep jelenlegi adottságai mellett (térfogatok, gépészeti jellemzők) tényleges biológiai tisztítókapacitása elmarad az érvényes üzemeltetési engedélyben foglaltakhoz képest, ezért a határértékek távlati betarthatósága miatt a telep biológiai tisztítókapacitását növelni szükséges. A tisztító telep fejlesztése a meglévő, üzemelő sárospataki szennyvíztisztító telep telekhatárain belül valósul meg a meglévő infrastruktúra felhasználásával, és új technológiai egységek létrehozásával.