KEHOP-2.2.2-15-2015-00037

A projekt címe:  Görbeháza község szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep bővítése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00037

A támogatás összege: 515 507 553 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  94,041719 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 01.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Görbeháza Község Önkormányzata

Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helyszíne Görbeháza település közigazgatási területe. A Görbeháza központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002 (II.27) Korm. rendelet 5.sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózatának bővítése és új szennyvíztisztító telep fejlesztése  feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózat rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. A megvalósítandó projekt kedvezményezettje az NFP Nonprofit Kft és Görbeháza Község Önkormányzata.