KEHOP-2.2.2-15-2015-00038

A projekt címe:  Recsk és térsége szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése, korszerűsítése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00038

A támogatás összege: 759 176 238

A támogatás mértéke (%-ban):  94,92%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 1.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Recsk Nagyközség Önkormányzata

Székhely:3245 Recsk, Kossuth L. út 165.

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat

Székhely: 3240 Parád, Kossuth Lajos u.91.

Mátraderecske Közégi Önkormányzat

Székhely: 3246 Mátraderecske Hősök tere 12.

 

Mátraballa Községi Önkormányzat

Székhely: 3247 Mátraballa, Iskola u. 5.

 

Bodony Községi Önkormányzat

Székhely: 3243 Bodony, Liget u. 2. 

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Recsk, Mártaballa, Mártaderecske, Parád, és Bodony település közigazgatási területe. 

A Csongrád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, Recsk és Parád település csatornahálózat bővítése (CS) és Recsk településen  meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.