KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

A projekt címe: Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00039

A támogatás összege: 2 967 400 043,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000%

A projekt kezdetének dátuma: 2015. november 23.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Dunavarsány Város Önkormányzata 

Címe: 2336 Dunavarsány Kossuth u. 38.

 

Áporka Község Önkormányzata 

Címe: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32.

 

Délegyháza Község Önkormányzata,

Címe: 2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

 

Majosháza Község Önkormányzata,

Címe: 2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzata 

Címe: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

 

Taksony Község Önkormányzata

Címe: 2335 Taksony, Fő u. 85

   

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Dunavarsány város közigazgatási területe. A Dunavarsány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. Az agglomeráció további települései, melyek tulajdonosai is a telepnek: Áporka, Délegyháza, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át A jelenlegi működési paraméterek és terhelési viszonyok mellett a telep nem alkalmas a szennyvíz szerves- és összesnitrogén –tartalmának csökkentésére, mivel nem adottak a hatékony nitrifikáció, denitrifikáció feltételei, ezért üzemeltetési engedéllyel sem rendelkezik. A tisztított szennyvíz minőségének javítása egy új, korszerű technológia megvalósításával érhető el. Az új tisztítómű a jelenlegi tisztítótelep területén épül meg, a meglévő infrastruktúra felhasználásával, illetve fejlesztésével. A projekt része a tisztított szennyvíz új nyomóvezetéken történő élővízi befogadóba való bevezetése a DVCS-be.