KEHOP-2.2.2-15-2015-00040

A projekt címe: Tápiószőlős szennyvízelvezetése és tisztítása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2.-15-2015-00040

A támogatás összege: 1.021.985.366 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 84,87 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016.02.01.

A projekt befejezésének dátuma:  2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Tápiószőlős Község Önkormányzata

Címe: 2769  Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 69. 

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

  

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt célja, Tápiószőlős csatornahálózatának kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep megépítése. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A projekt keretében a településen kiépül a gyűjtőrendszer, a nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők.

A fejlesztés indokai:

  • Tápiószőlős felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen lévő település,
  • a község alapvetően mocsaras, belvizes területen létesült, közel sík területen fekszik. A belterületi részeken is magas a talajvízállás (terepszint alatt kb. 0,5 – 1,0 m), amelyet tovább emel a jelenlegi közműpótlók alkalmazása miatt a település alatti szennyvíz-dóm.
  • a község helyi vízellátása vízbázisának megóvása,
  • a védett és védendő természeti értékek megóvása,
  • a lakosság életminőségének javítása,
  • a környezettudatosság kialakítása.