KEHOP-2.2.2-15-2015-00041

A projekt címe: Pétervásárai szennyvíztisztító telep fejlesztése

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00041

A támogatás összege: 577 286 201 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  93,4 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 1.

A projekt befejezésének dátuma: 2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Pétervására Város Önkormányzata

Székhely: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

 

Erdőkövesd Község Önkormányzata

Székhely: 3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi F. u. 39.

 

Váraszó Község Önkormányzata

Székhely: 3254 Váraszó, II. Rákóczi F. u.1.  

 

Istenmezeje Község Önkormányzata

Székhely: 3253  Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.

 

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata

Székhely: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

 

Tarnalelesz Község Önkormányzata

Székhely: 3258 Tarnalelesz Fedémesi út 8.

 

Szentdomonkos Község Önkormányzata

Székhely: 3259  Szentdomonkos, Szabadság út 48.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pétervására település közigazgatási területe. A szennyvíztisztító telepen tulajdoni hányaddal rendelkezik Pétervásárán kívül Erdőkövesd, Váraszó, Istenmezeje, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz és Szentdomonkos település.

A Pétervására központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel, a település a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A 

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.