KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

A projekt címe:  Edelény Város szennyvíztisztító telep korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések

A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

A támogatás összege: 1 084 704 525 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):  95,00 %

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 15.

A projekt befejezésének dátuma:  2017. december 31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Edelény Város Önkormányzata

Székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.   

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország. Edelény település közigazgatási területe. Az Edelény központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2.sz. táblázatában szerepel, és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi. Az elszámolható csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. A tisztító telepen üzemelő műtárgyak jelenleg nem alkalmasak egy korszerű és hatékonyan üzemeltethető rendszer kialakítására. A biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem képes hosszú távon és folyamatosan teljesíteni a módosított hatósági előírásokat, ezért szükség van a telep kapacitásbővítésére, új biológiai tisztítóegységre, illetve a meglévő technológia korszerűsítésére.