KEHOP-2.2.2-15-2015-00045

A projekt címe: Okány község szennyvízcsatornázása

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00045

A támogatás összege: 1 780 482 083 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 84,947500

A projekt kezdetének dátuma: 2015.12.15.

A projekt befejezésének dátuma: 2017.12.31.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Okány Község Önkormányzata

Címe: 5534 Okány, Kossuth L. u. 16.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Okány község közigazgatási területe. Az Okány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS), Szállítóvezeték építése (sz) és új szennyvíztisztító telep létrehozása (ÚT) feladattal érintett.  

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Zöldmezős beruházás, jelenleg a szennyvízkezelés és gyűjtés nem megoldott. A tervezett szennyvízcsatorna hálózata elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású, műszaki szükség szerinti darabszámú szennyvízátemelővel kerül kialakításra. A szennyvíztisztító telepen teljes biológiai, eleveniszapos tisztítás technológia kerül megvalósításra.