KEHOP-2.2.2-15-2015-00049

A projekt címe: Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00049

A támogatás összege: 380 871 026,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95,000000%

A projekt kezdetének dátuma: 2016. február 11.

A projekt befejezésének dátuma: 2018. február 11.

 

A Kedvezményezett(ek) neve, elérhetősége: 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

www.nefpi.hu

 

Adony Város Önkormányzata

Címe: 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4.

 

Irányító Hatóság neve, elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

 

A projekt rövid bemutatása, célja:

Adony szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Adony Város közigazgatási területe.

Adony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett.

A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.