Költséghatékonyan került fejlesztésre Böhönye szennyvízhálózata

A környezeti adottságoknak köszönhetően költséghatékonyan és teljes körűen újult meg Böhönye szennyvízelvezetése és tisztítása.

 

A Somogy-megyei Böhönye településen a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése részben volt megoldott. A nem csatornázott településrészeken keletkező települési folyékony hulladék egy részét zárt vagy szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban (emésztő) gyűjtötték, más része pedig ismeretlen helyen és ellenőrizetlenül került elhelyezésre. A csatornahálózat korának megfelelő állapotban van és megfelelő színvonalon képes ellátni a feladatát. Viszont a hálózati átemelők gépészete és irányítástechnikája a gondos karbantartás és ütemezett pótlások mellet is elhasználódott, elavult, így azok felújításra szorultak. Az ellátottság és a tényleges rácsatlakozás aránya fejlesztésre és bővítésre szorult, melynek szükségszerű eleme a tisztító telep fejlesztése is. A település adottsága viszont alkalmas volt a gravitációs csatornahálózat kiépítésére, bővítésére – ami a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényli, így költséghatékonyabb.

 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorcium vezetésében, hálózatbővítéssel a meglévő 627 db ingatlan mellé, további 248 db ingatlan került rákötésre, ami 590 lakost érintett.  A hálózat rekonstrukciójával az 1997-ben épült és rossz üzemállapotban lévő 3 db szennyvíz átemelő volt érintett, amiknek a teljes gépészeti cseréje, elektromos rendszer cseréje és a meglévő beton falazat vízzáróságának javítása is megvalósult.

A csatornaépítési munkákkal összefüggésben a község szennyvíztisztító telepét is szükséges volt fejleszteni, melynek keretében a biológiai tisztító kapacitás 50 %-os bővítését kellett létrehozni.

A teljes körű szennyvízelvezetést és tisztítást érintő beruházás 2018. novemberében lezárult, melynek összköltsége 455 millió forintot tett ki.    

Forrás: www.nfp.hu

2020.02.28.

  • bohonye_1
  • bohonye_2