Nincs már szükség az ivóvíz pazarlására Belecskán

A nitritesedés kiküszöbölése következtében Belecska mind a 365 lakója juthatott tiszta ivóvízhez egy közel 100 millió forint értékű beruházás eredményeként.

 

Belecska településen a hálózatra bocsájtott víz minősége nem felelt meg a vonatkozó előírásokban foglalt kritériumoknak, továbbá az ivóvízellátásért felelős üzemeltető tájékoztatása szerint a tisztavíz tározóban megfigyelhető nitritesedés problémája miatt az elmúlt években többször ki kellett engedni a kitermelt vizet, ami a statisztikában a csúcsvízigény aránytalan megnövekedéséhez vezetett. A kitermelést 2 darab mélyfúrású kút biztosította, azonban a 2-es számú vízműkutat le kellett állítani, ezért szükség esetén tartalékkútként üzemelt. 

Mivel a 2-es számú vízműkút esetleges üzembe helyezése, valamint a nyersvíz bekötő vezeték megépítése meghaladná egy új kút létesítésének beruházási összegét, a biztonságos vízellátás érdekében két kutas rendszerre volt szükség. A legköltséghatékonyabb megoldása ezért egy új kút létesítése volt a vízműtelep környezetében, melynek következtében a 2-es számú kút lezárása vált szükségessé a projektben. 

A projekt keretében a probléma megoldása érdekében, közel 100 millió forint értékben jött létre egy új mélyfúrású kút – a 2-es számú vízműkút eltömedékelése mellett –, kezelőépület, 10 m3-es vasiszap ülepítő és 2x10 m3-es tiszta víz medence az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi vezetésben.

A sikeres próbaüzemet követően, 2018. novemberében lezárult az átadás-átvételi eljárás.

 

Forrás: www.nfp.hu

2020.02.28.

  • Belecska_1
  • Belecska_2