KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. - Megbízási szerződés

Szerződő fél:
KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Szerződés típusa:

Megbízási szerződés
Projekt azonosító:
KEHOP-2.1.1-15-2016-00018
Szerződés tárgya:

Megbízási szerződés a „Demecser és Térsége Ivóvízminőség javító projekt” elnevezésű, KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Szerződéskötés időpontja:

2017.09.26.
Szerződés kezdete:

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik
Szerződés vége:

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejárta
Szerződés nettó összege:

5250000