71 települést érintő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésére került sor A kehop keretében

A mosonmagyaróvári régióban, a működő csomagolási hulladék elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése vált szükségessé a minél nagyobb arányú háztól történő begyűjtés biztosítása érdekében, ehhez a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében gyűjtőedényzet került beszerzése, továbbá a begyűjtött csomagolási hulladék számára bálatároló építése a jánossomorjai kezelőmű területén, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül megoldott legyen a bálázott anyag megfelelő tárolása. Ez a tároló a kezelőműben előállított RDF (másodlagos, hulladékból nyert tüzelőanyag) tárolásának problémáját is megoldja.

A meglévő hulladékudvarokban problémát jelentett a megtelt konténerek cseréje, mivel pontosan annyi konténer állt rendelkezésre, ahány hulladékfrakció begyűjtésre került. Ennek okán szükséges volt a projekt keretében minden hulladékudvar bővítése 1 db multiliftes konténerrel, amely csereként szolgál majd, és lehetővé teszi az éppen megtelő konténer kiváltását.

A vegyes és az elkülönített gyűjtési rendszer edényzet- és járműparkjának (kukás és konténeres gyűjtőjárművek egyaránt) fejlesztésére is szükség volt, figyelembe véve a meglévő eszköz állomány életkorát, valamint technológiai fejlettségét. Elengedhetetlenné vált továbbá házi komposztáló edényzet beszerzése és kiosztása a lakosság körében a keletkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében. A projekt kiemelt feladatát képezi az üveg begyűjtési arányának növelése, így ehhez kapcsolódóan szükség volt az edényzet és a szállítókapacitás bővítésére is.

A projekt jelenleg 89%-os kivitelezési készültségi fokon áll, melynek keretén belül ez idáig beszerzésre került 60, 120, 240 és 1100 literes edényzet, több, mint 208 millió forint értékben. Ezen felül hulladékgyűjtő járművek, konténertermelő tehergépkocsik is beszerzésre kerültek közel 194 millió forint értékben, továbbá épült egy bálatároló a begyűjtött csomagolási hulladék számára.


A projektről további információ elérhető: http://www.hulladek.mosonmagyarovar.hu/projektadatok.html

  • Jánossomorjai Regionális Hulladékkezelï Központ bálatároló csarnok 2
  • Jánossomorjai Regionális Hulladékkezelï Központ bálatároló csarnok